OPISY ETAPÓW

Rzeka Piława. Etap Zdbice – Szwecja – Głowaczewo – Czechyń (7-13-17 km). Początek etapu na śródleśnej polanie, półtora kilometra od wsi Zdbice. Trasa prowadzi przez niezwykle malownicze tereny lasów Pojezierza Wałeckiego. Przepływamy obok pozostałości po istniejącym do 1945 roku młynie wodnym i powoli zbliżamy się do Szwecji, gdzie można skończyć spływ. Płynący dalej mijają Szwecję, po półtorej godzinie osiągają pstrągarnię, gdzie należy przenieść kajaki. Kilka minut za pstrągarnią, obok zabytkowego kościółka, przed mostem drogowym, na prawym brzegu możliwość zakończenia spływu. Za Głowaczewem nurt Piławy mocno przyspiesza, dzięki czemu szybko dopływamy do wsi Czechyń, gdzie zaraz za mostem drogowym kończymy spływ. Powrót busem do Zdbic (około 20 minut), łączny czas płynięcia – około 4-5 godzin.

Rzeka Piława. Etap Nadarzyce – Zdbice – Szwecja (14-20 km). Przejazd do wsi Nadarzyce (około pół godziny jazdy). Wodowanie przy moście w centrum miejscowości. Za wsią na długości kilkunastu kilometrów rzeka płynie przez zalesione, całkowicie wyludnione tereny Pojezierza Wałeckiego o niezwykłych walorach krajobrazowych. Po około 4 godzinach dopłynięcie do śródleśnej polanie, położonej półtora kilometra od wsi Zdbice, gdzie można skończyć spływ. Po kolejnej półtorej – dwóch godzinach osiągamy Szwecję. Koniec etapu przed drugą niebiesko-żółtą kładką, na prawym brzegu w naszej bazie (na lewym, wysokim brzegu znajduje się kościół).

Rzeka Dobrzyca. Etap Nowa Wieś – Iłowiec – Golce (13 km). Przejazd do osady Nowa Wieś (około 20 minut jazdy). Miejscowość składająca się z czterech domów położona jest w małej dolinie. Przez pierwsze półtorej godziny od wodowania Dobrzyca jest przepiękną, płytką rzeczką o dzikim charakterze i piaszczystym dnie. Płynąc cicho na tym odcinku mamy największą szansę na obserwację leśnej zwierzyny, która często przychodzi do wodopoju. W przypadku niskiego poziomu wody w rzece zdarzają się mielizny. Niedaleko wsi Iłowiec małe spiętrzenie wody – pozostałość po starym młynie. Dalej rzeka płynie wartko przez gęsty las często rozwidlając się na wiele odnóg. Przeważnie wybieramy tą, która niesie więcej wody. Mijamy osadę Dobrzyca, gdzie przy starym, drewnianym moście jest dobre miejsce na krótki postój. Zakończenie etapu we wsi Golce, przed mostem, z prawej strony. Za mostem znajduje się zabytkowy młyn wodny, obok szachulcowy kościół z 1664 roku. Powrót do Zdbic (10 minut jazdy).

Rzeka Dobrzyca. Etap Golce – Rudnica – Ostrowiec (8-20 km). Przejazd busem do wsi Golce – wodowanie przy zabytkowym młynie wodnym. Początkowo miał on ściany z muru pruskiego, które w latach pięćdziesiątych XX wieku wymieniono na ceglane. Obecnie funkcjonuje jako elektrownia wodna. Obok znajduje się głaz pamiątkowy upamiętniający walki o przełamanie Wału Pomorskiego i zdobycie Golc 8 lutego 1945 roku. Za młynem Dobrzyca się zwęża, nurt lekko przyspiesza. Początkowo płynie w wąwozie, po dwóch godzinach wiosłowania osiągamy wieś Rudnicę. Warto tu zrobić postój na polu namiotowym, położonym na lewym brzegu, 300 metrów poniżej wsi i parku Linowego w Rudnicy. W krótszej, 12-kilometrowej wersji spływu startujemy w Rudnicy. Pomiędzy Rudnicą a metą w Ostrowcu mijamy dwa mosty “do nikąd”, położone w środku lasu. Oprócz nich jedynymi punktami orientacyjnymi na trasie są dwa dość duże dopływy. Najpierw, z prawej strony widoczne jest ujście Piławki, będącej częścią szlaku wodnego zwanego wałecką pętlą kajakową. Drugim, tym razem lewobrzeżnym dopływem jest Zdbica, niosąca wody z pięknego, rynnowego jeziora Zdbiczno. Niemal cała trasa prowadzi przez rozległe tereny leśne, dopiero pół godziny przed metą wypływamy na łąki. Widoczny z daleka maszt telefonii komórkowej oznacza, że meta jest już blisko. W miejscowości Ostrowiec ostrożne spływamy pod mostem drogowym i kończymy spływ 100 metrów za mostem, na plaży, na prawym brzegu. Po przypłynięciu warto wybrać się na pyszne pierogi serwowane w położonym przy rzece i szosie barze “Pierogowo”. Czas płynięcia całej trasy około 6-7 godzin, z Rudnicy 3-4 godziny.

Rzeka Dobrzyca. Etap Ostrowiec – Czapla – Wiesiółka – Tarnowo (10-13-20 km). Wodowanie we wsi Ostrowiec, przy moście drogowym. Poniżej wsi szeroka, malownicza rzeka płynie przeważnie wśród lasów dużymi zakolami. Obok młyna i elektrowni wodnej w miejscowości Czapla, gdzie można skończyć spływ należy przenieść kajaki z prawej strony. Przed osadą Wiesiółka małe spiętrzenie wody, obok zabytkowej kuźni wodnej, zbudowanej pod koniec XVIII wieku, służącej wówczas do kucia lemieszy. Można bezpiecznie spłynąć przy lewym brzegu. Koniec etapu na lewym brzegu, przed mostem i pstrągarnią we wsi Tarnowo, gdzie można zjeść na miejscu w restauracji lub zaopatrzyć się w sklepiku w pysznego pstrąga. Powrót busem do Zdbic (około pół godziny jazdy).

Rzeka Zdbica. Etap Zdbice – Ostrowiec (16 km). Wodowanie nad jeziorem Zdbiczno, na terenie ośrodka Domki nad jeziorem. Jezioro Zdbiczno posiada typowy dla rynnowych jezior polodowcowych podłużny kształt i strome brzegi. Ma silnie rozwiniętą linię brzegową – od północy wcina się w nie długi na ponad 2 km półwysep. Płynąc w lewo, wzdłuż półwyspu, po około kwadransie docieramy do jego końca, gdzie należy skręcić w prawo. Po przeciwległej, południowej części jeziora wypływa Zdbica. Na północy jezioro jest połączone ciekami wodnymi z jeziorami Dobre i Głodno, a na południu z jeziorem Smolno. Po wpłynięciu na Zdbicę, po około 10 minutach dopływamy do przepustu, gdzie kajaki trzeba przenieść górą, ewentualnie przy niższym poziomie wody spłynąć lub przepchnąć dołem. Za przepustem zaczyna się najtrudniejszy odcinek szlaku – w nurcie znajdują się liczne zwalone drzewa, które trzeba pokonywać w umiejętny sposób. Po około godzinie dopływamy do betonowego mostu, od którego do ujścia do Dobrzycy jest jeszcze ponad godzina płynięcia. Końcówka Zdbicy jest mocno zarośnięta, cały czas zdarzają się zwalone drzewa i mielizny. Wpływamy na Dobrzycę – stąd do Ostrowca płynie się niecałą godzinę. Praktycznie cała trasa spływu prowadzi przez rozległe tereny leśne, dopiero pół godziny przed metą wypływamy na łąki. Widoczny z daleka maszt telefonii komórkowej oznacza, że meta jest już blisko. W miejscowości Ostrowiec ostrożne spływamy pod mostem drogowym i kończymy spływ 100 metrów za mostem, na plaży, na prawym brzegu. Po przypłynięciu warto wybrać się na pyszne pierogi, serwowane w położonym przy rzece i szosie barze “Pierogowo”. Czas płynięcia około 5 godzin. Powrót busem do Zdbic.

Rzeka Rurzyca. Etap Trzebieszki – “Diabli Skok” – Trzebieszki (10 km). W górnym biegu Rurzyca jest uroczą rzeczką o szerokości 2 metrów i głębokości 50 cm. Szlak prowadzi przez dwa jeziora o wysokich, porośniętych sosnowym lasem brzegach. Nad najmniejszym z nich – Krępsko Małe położony jest rezerwat “Diabli Skok”, w którym chroniony jest fragment pierwotnego lasu z licznymi drzewami pomnikowymi rosnącymi na zboczach stromego jaru. To jeden z piękniejszych i zachowanych w pierwotnej formie obszarów chronionych na Pomorzu. Już przed wojną istniał w tym miejscu rezerwat o podobnie brzmiącej nazwie – Teufelsspring czyli “Diabelskie Źródło”.

Rzeka Rurzyca. Etap Trzebieszki – Wrzosy – Krępsko (9-21 km). Przejazd busem do osady Trzebieszki. Rurzyca przepływa kolejno przez cztery jeziora: Trzebieszki, Krępsko Górne, Krępsko Średnie i ostatnie na szlaku jezioro Dębno. Nad jeziorem Krępsko Średnie warto zatrzymać się przy “kamieniu papieskim”. Dwa miesiące przed wyborem na papieża Karol Wojtyła spędził tu, na biwaku krakowskiego środowiska uniwersyteckiego, ostatni urlop w Polsce. Na końcu jeziora, obok pięknie położonej stanicy “Wrzosy” kąpielisko, gdzie można zrobić dłuższy postój. Kilka minut za kąpieliskiem możliwość zakończenia spływu na prawym brzegu, za drewnianym mostkiem obok leśniczówki Wrzosy. Później rzeka zwęża się i płynie wartko w głębokim wąwozie. Jest to niewątpliwie jeden z najpiękniejszych odcinków rzek pomorskich. Przed pstrągarnią w Krępsku nurt stopniowo słabnie – to początek stawu, który zwiastuje kres naszej wędrówki. Czas płynięcia całego etapu 6-7 godzin, przejazdu powrotnego 45 minut.

Rzeka Piławka. Etap Piława – Ostrowiec (13 km). Trudny szlak kajakowy, ze względu na bardzo liczne powalone drzewa i mielizny przy niższym poziomie wody. Wąska rzeczka płynie na północ od Wałcza, głównie przez tereny leśne. Poniżej szosy Wałcz – Kołobrzeg dwa progi regulacyjne, gdzie trzeba spławić lub przenieść kajaki. Nieco dalej, z prawej strony wpada rzeczka Żydówka, odprowadzająca wody z jezior wałeckich. Po około 4 godzinach osiągamy ujście Piławki do Dobrzycy. Stąd do Ostrowca płynie się jeszcze godzinę. Widoczny z daleka maszt telefonii komórkowej oznacza, że meta jest już blisko. W miejscowości Ostrowiec ostrożne spływamy pod mostem drogowym i kończymy spływ 100 metrów za mostem, na plaży, na prawym brzegu. Po przypłynięciu warto wybrać się na pyszne pierogi, serwowane w położonym przy rzece i szosie barze “Pierogowo”. Czas płynięcia około 5-6 godzin. Powrót busem do Zdbic.

Rzeka Płytnica. Etap Budy – Prądy – Smolary (6-13 km). Najtrudniejszy z proponowanych odcinków. Rzeka jest zawalona drzewami, a ilość wody jest adekwatna do nazwy. Można nią próbować płynąć jedynie podczas wysokiego poziomu wód, co niestety zdarza się coraz rzadziej. Jest to trasa typowo zwałkowa, dostępna wyłącznie dla kajaków jednoosobowych. Przejazd do małej wsi Budy. Poniżej wsi rzeka jest bardzo wąska, niskie kładki i zwalone drzewa zmuszają do przeciągania kajaka górą. Przed osadą Prądy zniszczony młyn – kajaki należy przenieść. Kilka minut później most na drodze krajowej nr 22. Spływ można zakończyć za mostem, na prawym brzegu lub płynąć dalej do osady Smolary, położonej nad małym, śródleśnym jeziorkiem. Czas płynięcia do Prądów około 3 godziny, do Smolar około 6 godzin. Powrót do Zdbic (15 minut jazdy).